geactualiseerd  december 2018

Algemeen

Albanië | Reizen op Maat houdt zich met deze voorwaarden aan de in de reiswereld algemeen geldende regels. Dit zorgt ervoor dat u bij het betalen, annuleren of wijzigen van een reis nooit met onredelijke bepalingen wordt geconfronteerd.

Reisfondsen
Albanië | Reizen op Maat is niet aangesloten bij een reisfonds. Uitgangspunt bij de totstandkoming van een reis is daarom een volledig vertrouwen tussen Albanië | Reizen op Maat en de klant.

Reisadvies Albanië
Sinds Albanië | Reizen op Maat reizen naar Albanië aanbiedt (2007), is de situatie in het land veilig en stabiel en kunnen toeristen, mits zij zich houden aan een aantal elementaire regels, veilig op vakantie. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft, met enkele kleine kanttekeningen, al vele jaren een positief reisadvies af.  Kijk hier voor een aantal belangrijke aandachtspunten over Albanië.

Servië en Kosovo
Niettemin kan er sprake zijn van destabilisatie in de Balkan. Die kan verschillende oorzaken hebben, zoals de gang van zaken rond de aanhoudende vluchtelingenstroom vanuit het Midden-Oosten of het nog steeds voortdurende conflict tussen Servië en het daarvan afgescheiden Kosovo, dat in het noordoosten direct aan Albanië grenst en waar sprake is van een Albanese meerderheid. De grensconflicten spelen zich vooral af in de regio rond de stad Mitrovica ten noordwesten van de hoofdstad Prishtina; de inzet daarbij kan een claim van Servië zijn op het grondgebied  van Kosovo. Het is niet zeker dat het ten uitvoer brengen door Servië van een dergelijke claim op vreedzame wijze zal plaatsvinden en dat buurlanden als Albanië daar geen gevolgen van zullen ondervinden.

Toerisme
Nu het  politieke krachtenveld  in de wereld, met een kennelijk nieuwe visie op de rol van de USA in regio’s als deze, sterk aan het veranderen is, kan deze visie mogelijk ook invloed hebben op het politieke evenwicht in dit deel van de Balkan. Het ligt voor de hand dat wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden voorzover het de stabiliteit in Albanië en de veiligheid van onze toeristen betreft.

Specifieke voorwaarden

Inleiding

Wij stellen uw reis samen op basis van de mogelijkheden binnen de door u aangegeven financiële kaders, met inachtneming van redelijke marges. De verhouding tussen de verschillende kostenposten bepaalt daarmee ook de kwaliteit van (onderdelen van) het geleverde reispakket. Een voorbeeld: relatief dure vluchten en specifieke wensen mbt bijvoorbeeld autohuur leggen beperkingen op aan de kwaliteit van de accommodaties.

Vluchten en vluchtkosten

 • Wij zoeken voor u altijd naar een combinatie van gunstige prijzen en reistijden.
 • Omdat wij niet groot inkopen worden wij regelmatig geconfronteerd met prijsstijgingen van vliegtickets. Om deze reden is een offerte slechts enkele dagen geldig, omdat wij buiten die dagen de opgegeven reissom niet meer kunnen garanderen. Wij verzoeken u om uw begrip hiervoor.
 • Indien de vluchtprijzen in de periode tussen verzending van de offerte en het moment van boeking afwijken, treden wij direct met u in contact en brengen u op de hoogte van de nieuwe prijzen, zodat u goed gefundeerd een beslissing kunt nemen.
 • in het geval van gestegen vluchtprijzen in de periode tussen verzending van de offerte en het moment van boeking doen wij ons best voor het vinden van voordelige alternatieven. Het succes hiervan kunnen wij echter niet garanderen.
 • Indien wij geen directe vlucht of vlucht met tussenstop kunnen aanbieden én in het geval dat sprake is van verschillende luchtvaartmaatschappijen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van vertraging(en). De ervaring leert namelijk dat de betreffende maatschappijen geen wederzijdse verantwoordelijkheid nemen voor de hieruit voortvloeiende extra kosten, bijv. van nieuwe vluchtboekingen en/of overnachtingen. Gelukkig leert de ervaring ook dat (doorlopende) reisverzekeringen de ontstane schade meestal (volledig) dekken. Wij raden u aan de de dekking van uw (doorlopende) reisverzekering voor uw reis goed te bestuderen en de dekking waar nodig te wijzigen.
 • Het is aan te bevelen dat u in  geval van vertraging, de gemiste vlucht zelf opnieuw boekt en de facturen van alle extra gemaakte kosten zorgvuldig bewaart in het geval uw verzekering daarom vraagt.
 • Mocht u dat wensen, dan kunnen wij u in het algemeen direct bijstaan bij het boeken van alternatieve vluchten in geval van vertraging. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden, waarvan de hoogte afhankelijk is van de complexiteit van de boeking. Vaststelling van deze kosten geschiedt op basis van een offerte en het akkoord van de reiziger.
 • Ruimbagage is niet in de reissom inbegrepen, tenzij de betreffende vliegmaatschappij dit nadrukkelijk inclusief de vluchtprijs aanbiedt. Na opgave van de precieze kosten en een schriftelijk akkoord van uw kant regelen wij graag de boeking van de ruimbagage voor u. U ontvangt hierna een factuur op grond waarvan u de kosten aan ons kunt voldoen. Voor deze transactie brengen wij geen extra kosten in rekening.
 • Boardingpassen: het beleid mbt het beschikbaar stellen van boardingpassen verschilt per maatschappij. In de meeste gevallen worden de passen tussen 72 en 24 uur voor vertrek beschikbaar gesteld en soms nog korter voorafgaand aan de dag en tijd van vertrek. Als u uw vluchttickets via ons heeft gekocht, bewaken wij dit voor u en zorgen dat u uw pas(sen) voor uw heenreis op tijd heeft. Voor boardingpassen voor uw terugvlucht geldt vrijwel altijd hetzelfde. In dit geval zenden wij de documenten naar de laatste accommodatie van uw reis. Daar is men vrijwel altijd graag bereid de passen voor u te printen.
 • Op veel luchthavens kunnen boardingpassen inmiddels worden getoond op mobiel of tablet. Op de luchthaven Nënë Tereza / Rinas in Albanië is dat nog niet het geval. U zult daar dus uw boardingpas op papier moeten tonen.
 • Op de luchthaven van Albanië is bij sommige luchtvaartmaatschappijen online check in niet (altijd) mogelijk. Wij laten u dit altijd weten. Zorgt u ervoor dat u tijdig op de luchthaven bent om zelf bij de betreffende balie in te checken.

Autohuur

 • Wij controleren bij de verhuurder altijd zorgvuldig welke kosten de klant kan verwachten buiten het bedrag dat u met Albanië | Reizen op Maat voor de autohuur bent overeengekomen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
 • In het algemeen zorgen wij ervoor dat u de auto meekrijgt die wij u hebben toegezegd. Dit kunnen wij, zeker in het hoogseizoen, niet altijd garanderen. Het kan dan gebeuren dat u een voertuigtype in dezelfde (prijs)categorie aangeboden krijgt. In dit geval kunnen wij voor u geen compensatie van de huurprijs bedingen. Dat geldt wel als u een voertuig in een lagere categorie aangeboden krijgt, maar niet als u een voertuig in een hogere categorie meekrijgt
 • In Albanië is maximale afkoop van het eigen risico  mogelijk (100% wordt soms beloofd maar is in de praktijk over de gehele wereld een illusie). De huurprijs in de offerte is daar, tenzij anders overeengekomen, op gebaseerd. Bij aantoonbare schade door onverantwoord gebruik van het voertuig kan het eigen risico mogelijk niet volledig worden ingezet. Wij raden u daarom aan om in geen geval onaanvaardbare risico’s te nemen die een dergelijke schade kunnen veroorzaken. Dat geldt vooral voor wegen waarvan u redelijkerwijs zelf kunt aannemen dat deze niet geschikt zijn voor het voertuig dat u in huur heeft gekregen.
 • Albanië | Reizen op Maat kan voor geen enkele schade aan het huurvoertuig verantwoordelijk worden gehouden.
 • Mocht u schade hebben opgelopen of wordt u geconfronteerd met een defect, neemt u dan direct contact op met de contactpersoon van de verhuurder en met ons. In goede samenwerking zorgen wij dan dat u vervangend vervoer krijgt en dat u bijv. naar uw hotel wordt gebracht.
 • Niet in alle gevallen kunnen wij voorkomen dat u bij het afhalen van de huurauto een borgsom moet betalen. De betaling en terugbetaling van de borgsom kunnen wij dan ook vaak niet voor u regelen. U moet er daarom rekening mee houden dat u de borgsom contant of met een creditkaart moet voldoen. Bij inlevering van de huurauto krijgt u uw borgsom terug of de claim voor het bedrag van de borgsom op uw creditkaart wordt ongedaan gemaakt. In veel gevallen maakt de verhuurder een kopie van uw creditcard. Wij verzoeken u dit zelf zorgvuldig te bewaken.
 • Zonder groene kaart of een equivalent daarvan is een in Albanië gehuurde auto buiten Albanië niet verzekerd. Controleer of u de groene kaart bij de autopapieren heeft gekregen.
 • Aan de Albanese grensposten met Montenegro, Macedonië en Griekenland kunt u een groene kaart kopen. Deze verzekering mag niet meer kosten dan € 50 en is 14 dagen geldig.
 • In Kosovo is deze groene kaart niet geldig; aan de grens koopt u voor ca € 15 een aparte kaart voor dit land. Ook deze groene kaart is 14 dagen geldig.

Accommodaties

 • Na overleg over het door u gewenste reistraject en eventuele daarin opgenomen onderdelen gaan we de accommodaties reserveren. Na ontvangst van de restsom van uw reis leggen we alles definitief vast. Zie onder: tot 14 dagen (inclusief) voor vertrekdatum kunnen we wijzigingen van de accommodaties en data doorvoeren.
 • Uiteraard staat het u volledig vrij uw route en/of uw accommodaties gedurende uw reis zelf te wijzigen. In de praktijk blijkt dat de klant de gevolgen van dergelijke ingrepen, hoe goed te rechtvaardigen ook, niet altijd overziet. Wij helpen u steeds graag met het oplossen van logistieke vraagstukken veroorzaakt door ingrepen van de reiziger, maar gaan er daarbij tevens van uit dat de klant de financiële gevolgen daarvan voor 100% zelf draagt.
 • Het kan gebeuren dat een klant (een onderdeel van) het geleverde product niet in overeenstemming acht met wat redelijkerwijs minimaal van het product gevraagd kan worden. In goed overleg wordt tussen partijen vastgesteld wat er precies gemist wordt en of datgene dat gemist wordt al of niet valt toe te schrijven aan de mogelijkheden resp. beperkingen binnen de overeengekomen reissom. Als dat laatste evident niet het geval blijkt kunnen partijen een andere accommodatie en/of een financiële compensatie overeenkomen.

Provisie- en overige kosten

 • Over de nettokosten van de verschillende onderdelen van een reis (vluchten, transfers, autohuur, accommodaties en overige onderdelen) berekent Albanië | Reizen op maat een provisie van 20%.
 • Afhankelijk van de aard van de reis, zoals bijv. in het geval van fietsreizen (begeleiding en bagagetransport), berekent Albanië | Reizen op maat overige kosten. Als dat het geval is, worden deze kosten altijd benoemd in de offerte.

Procedure totstandkoming reis

 • Na ontvangst van een vraag via e-mail of telefoon en eventueel nader contact over de concretisering van uw reis krijgt u per e-mail een offerte voor de reis toegezonden met een overzicht van het reisprogramma en de totale kosten voor alle reizigers.
 • Voor de informatie in offertes van Albanië | Reizen op maat geldt een auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent o.m. dat (potentiële) klanten deze informatie niet oneigenlijk maar uitsluitend als informatie, mogen gebruiken. Gebruiken (potentiële) klanten deze informatie toch oneigenlijk, dan brengt Albanië | Reizen op maat hiervoor een bedrag in rekening van 25% van de in de offerte vermelde totale reissom.
 • Indien u instemt met dit programma en de vermelde reissom, stuurt u zo spoedig mogelijk per reguliere post een ondertekende print van het programmavoorstel (overeenkomst) retour of u stuurt een ondertekende scan. Tegelijk maakt u een aanbetaling over van een nader te bepalen percentage van de reissom. Dit percentage is meestal gerelateerd aan de kosten voor de vliegtickets, indien u deze door ons heeft laten verzorgen, of aan andere direct door ons te maken kosten.
 • Na deze aanbetaling ontvangt u per mail bevestiging dat het bedrag is ontvangen en dat de betreffende onderdelen geboekt zijn. Indien van toepassing ontvangt u de boekingsbevestiging van uw vluchten, toegezonden door de betreffende vluchtmaatschappij.
 • Het restant van de reissom maakt u uiterlijk zes weken (= 42 dagen inclusief) voor de dag van aankomst over.
 • Vallen de totstandkoming van het programmavoorstel (overeenkomst) binnen zes weken (=42 dagen inclusief) tot de dag van aankomst, dan maakt u de volledige reissom over.
 • Bij in gebreke blijven gelden de annuleringsregels zoals hieronder vermeld onder de kop Annulering.
 • Lunch-, diner-, brandstof- en overige kosten zijn niet opgenomen in de vermelde reissom en komen voor eigen rekening, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of in overleg nader overeengekomen en in de overeenkomst expliciet schriftelijk vastgelegd.

Wijzigingen in het reisprogramma

 • Tot 14 dagen (inclusief) voor de vertrekdatum kunnen wijzigingen in het programma worden doorgevoerd.
 • Houdt u er rekening mee dat wijzigingen van vliegtickets soms hoge kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen wij in rekening brengen.
 • Albanië | Reizen op Maat zorgt steeds voor een nieuw overzicht van het programma en de reissom.
 • De gewijzigde reissom wordt na ontvangst van het overzicht en na akkoordbevinding per ommegaande door de reiziger voldaan, onder aftrek van door de reiziger reeds betaalde gelden.

Reisbescheiden

 • De noodzakelijke reisbescheiden ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen (inclusief) voor vertrekdatum.
 • In de meeste gevallen ontvangt u een document met een praktische toelichting op uw reis met tips en adviezen
 • Reizigers die bij ons een fly-drive hebben geboekt, ontvangen een recente wegenkaart van Albanië.
 • U ontvangt geen hotelvouchers. De baliemedewerkers van uw accommodaties zijn op de hoogte van uw komst.

Tijdens uw reis

 • Tijdens uw reis kunt u steeds rekenen op onze ondersteuning. U reist in een land waarin het toerisme zich naar westerse maatstaven nog aan het ontwikkelen is. Het kan daarom voorkomen dat zaken niet geheel volgens afspraak verlopen en wij vragen om begrip daarvoor.
 • Het komt, zij het steeds minder, voor dat van u bij vertrek betaling van uw accommodatie wordt verlangd. Hier is nooit sprake van opzet van de accommodatie, zo leert onze ervaring. U kunt er van verzekerd zijn dat wij zorgen voor tijdige betaling van de accommodaties. Betaal in ieder geval niet en laat de accommodatie in zo’n geval direct contact met ons opnemen.
 • Uiteraard kunnen zich situaties voordoen die lastig of niet acceptabel zijn. Neemt u in zo’n geval direct contact met ons op. Wij staan dag en nacht voor u klaar: +31 (0)6 2184 3943.

Groepsreizen

 • Bij reizen vanaf 6 personen (volwassenen en/of kinderen) waarbij gebruik wordt gemaakt van gehuurd eigen vervoer spreken wij van groepsreizen.
 • Bij reizen vanaf 6 personen (volwassenen en/of kinderen) kunnen wij de reis alleen aanbieden met chauffeur. Dit in verband met de verzekering van de minibus. Daar komt bij dat wij als reisaanbieder geen verantwoordelijkheid wensen te nemen voor reizen met meer dan 6 personen die zonder onze eigen chauffeur worden uitgevoerd. De duur van de reis doet hierbij niet ter zake.
 • Bij reizen vanaf 8 personen (volwassenen en/of kinderen) kunnen wij de reis alleen aanbieden met chauffeur (dit in verband met de verzekering van het voertuig) en bijrijder. Dit in verband met de verantwoordelijkheid die wij als reisorganisatie voelen voor een reis. De duur van de reis doet hierbij niet ter zake.

In gebreke blijven van betaling of annulering door de reiziger

 • Bij in gebreke blijven van betaling of annulering door de reiziger vanaf de 42ste dag (inclusief) voor de dag van aankomst is 30% van de totale overeengekomen reissom verschuldigd.
 • Bij in gebreke blijven van betaling of annulering door de reiziger vanaf de 42ste – 28ste dag (inclusief) voor de dag van aankomst is 60% van de totale overeengekomen reissom verschuldigd.
 • Bij in gebreke blijven van betaling of annulering door de reiziger vanaf de 28ste dag (inclusief) voor de dag van aankomst is 90% van de totale overeengekomen reissom verschuldigd.

Kortingen

Indien dit van toepassing is, worden specifieke kortingsmogelijkheden bij de betreffende reis vermeld. Daarnaast zijn altijd de volgende kortingen van toepassing:
 
  Boeking 3 en 4 personen Boeking 5 t/m 7 personen Boeking vanaf 8 personen
Stedentrip 3 nachten 4 % 5 % 6 %
Stedentrip meer dan 3 nachten 5 % 6 % 8 %
Reizen 8 nachten 4 % 6 % 8 %
Reizen meer dan 8 nachten 6 % 8 % 10 %

De vroegboekkorting van 5% (tot 1 maart van enig jaar) wordt niet berekend over deze kortingen.